Preview Mode Links will not work in preview mode

En podcast om litteratur av Andréa Ager-Hanssen och Christina Kall i samarbete med Göteborgs litteraturhus. Vad är det vi söker och finner i böckernas värld? Podcasten Stalking for love är en undersökning av liv, litteratur och skrivande.

Sep 25, 2018

I det tredje avsnittet pratar vi om den mexikanska poeten Gloria Gervitz livsverk Migrationer. Om modern, barnet, döden och gudarna. Vad betyder det att vara solidarisk i litteraturen eller med sin egen text? Christina hävdar att poesin är en vass knivsegg och försöker förstå vad Andréa menar när hon säger att prosan är en stickad tröja och att poesin är en virkad duk.