Preview Mode Links will not work in preview mode

En podcast om litteratur av Andréa Ager-Hanssen och Christina Kall i samarbete med Göteborgs litteraturhus. Vad är det vi söker och finner i böckernas värld? Podcasten Stalking for love är en undersökning av liv, litteratur och skrivande.

Nov 1, 2018

I fjärde avsnittet pratar vi om Karin Boyes dystopiska roman Kallocain från 1940 och missar att nämna det uppenbara att Christina delar namn med huvudkaraktären och lämnar därför eventuella släktband därhän. Ett samtal om genren dystopier, språket som maktmedel och verktyg för att komma åt...