Preview Mode Links will not work in preview mode

En podcast om litteratur av Andréa Ager-Hanssen och Christina Kall i samarbete med Göteborgs litteraturhus. Vad är det vi söker och finner i böckernas värld? Podcasten Stalking for love är en undersökning av liv, litteratur och skrivande.

Sep 25, 2018

I det tredje avsnittet pratar vi om den mexikanska poeten Gloria Gervitz livsverk Migrationer. Om modern, barnet, döden och gudarna. Vad betyder det att vara solidarisk i litteraturen eller med sin egen text? Christina hävdar att poesin är en vass knivsegg och försöker förstå vad Andréa menar när hon säger att...