Preview Mode Links will not work in preview mode

En podcast om litteratur av Andréa Ager-Hanssen och Christina Kall i samarbete med Göteborgs litteraturhus. Vad är det vi söker och finner i böckernas värld? Podcasten Stalking for love är en undersökning av liv, litteratur och skrivande.

Jun 7, 2018

Podcastens första avsnitt tar avstamp i två samtida amerikanska författares kritikerhyllad romaner: Leslie Jamisons ”Gingarderoben” och Emma Clines ”Flickorna”. Kan smärta vara en drivkraft och ett sätt att få syn på sig själv och andra? Ett samtal om missbruk, modersfigurer och olika förhållningssätt...