Preview Mode Links will not work in preview mode

En podcast om litteratur av Andréa Ager-Hanssen och Christina Kall i samarbete med Göteborgs litteraturhus. Vad är det vi söker och finner i böckernas värld? Podcasten Stalking for love är en undersökning av liv, litteratur och skrivande.

Nov 1, 2018

I fjärde avsnittet pratar vi om Karin Boyes dystopiska roman Kallocain från 1940 och missar att nämna det uppenbara att Christina delar namn med huvudkaraktären och lämnar därför eventuella släktband därhän. Ett samtal om genren dystopier, språket som maktmedel och verktyg för att komma åt...


Sep 25, 2018

I det tredje avsnittet pratar vi om den mexikanska poeten Gloria Gervitz livsverk Migrationer. Om modern, barnet, döden och gudarna. Vad betyder det att vara solidarisk i litteraturen eller med sin egen text? Christina hävdar att poesin är en vass knivsegg och försöker förstå vad Andréa menar när hon säger att...


Aug 6, 2018

I avsnitt 2 pratar vi utifrån Patricia Highsmiths 50-tals klassiker The Talented Mr. Ripley. Vad är psykopatisk litteratur och varför är Andréa så upptagen av det? Kan läsande vara en förälskelse och vad menar Christina när hon säger "att fortsätta läsa en bok som inte intresserar en är som att fortsätta...


Jun 7, 2018

Podcastens första avsnitt tar avstamp i två samtida amerikanska författares kritikerhyllad romaner: Leslie Jamisons ”Gingarderoben” och Emma Clines ”Flickorna”. Kan smärta vara en drivkraft och ett sätt att få syn på sig själv och andra? Ett samtal om missbruk, modersfigurer och olika förhållningssätt...